Latest News

Screenshot of the month

TOP 10 - Highscores

Character NameLevelWinLoseRate
1.

SuzakuGod

50 Lv.

44

8

84%

2.

xGoD

59 Lv.

195

49

79%

3.

xGetkilleD

59 Lv.

278

84

76%

4.

MrSamaeL

60 Lv.

120

40

75%

5.

ThisRespect

59 Lv.

180

63

74%

6.

NICONI

60 Lv.

232

104

69%

7.

Anubis

60 Lv.

133

60

68%

8.

PANGULO

60 Lv.

964

438

68%

9.

Amenadeath

60 Lv.

307

146

67%

10.

Suzaku

59 Lv.

514

245

67%

Character NameExpLevel
1.

EmpressDuke

14399239828

60 Lv.

2.

CuteDeViL666

14209082867

60 Lv.

3.

System

13737700275

60 Lv.

4.

Knight

13566791116

60 Lv.

5.

KnightBane

13560929703

60 Lv.

6.

xSerenity

13528458951

60 Lv.

7.

Revolt

13499523190

60 Lv.

8.

Jaeger

13492500470

60 Lv.

9.

BabyAma

13488709235

60 Lv.

10.

botsi

13487452570

60 Lv.

Character NameLevelPK Count
1.

xGetkilleD

59 Lv.

7301

2.

Jaeger

60 Lv.

7237

3.

Solar

57 Lv.

6701

4.

TommyJ

58 Lv.

6612

5.

Fierce

60 Lv.

6376

6.

chimiux

50 Lv.

6196

7.

KuyaBubot

60 Lv.

6009

8.

Beelebub

50 Lv.

5032

9.

MrSamaeL

60 Lv.

4777

10.

onePoint

58 Lv.

4683

Character NameLevelArena Point
1.

rachel

50 Lv.

185537

2.

Chivalric

50 Lv.

123138

3.

KnightBane

60 Lv.

101129

4.

ReDnahz

50 Lv.

95257

5.

ShotsFired

50 Lv.

89291

6.

Hansolo

50 Lv.

86893

7.

CAPTAINJUN

60 Lv.

77852

8.

AK74

60 Lv.

68771

9.

Sterben

50 Lv.

67321

10.

Oz

60 Lv.

66919

Guild NameExpLevel
1.

MUGEN

3400

10 Lv.

2.

LEGIONZ

3400

10 Lv.

3.

Retaliation

3400

10 Lv.

4.

Malicious

3400

10 Lv.

5.

LEGlONZ

3400

10 Lv.

6.

Retribution

3400

10 Lv.

7.

RetaIiation

3400

10 Lv.

8.

Doom

3400

10 Lv.

9.

Chivalric

3093

9 Lv.

10.

MaIicious

2484

9 Lv.